Thị trường Bất Động Sản Bắc Ninh Ra Sao khi Kinh tế tỉnh trong giai đoạn Thay đổi

Thị trường Bất Động Sản Bắc Ninh Ra Sao khi Kinh tế tỉnh trong giai đoạn Thay đổi

Với những Anh/ Chị và các bạn ở Băc Ninh đều thấy hiện tại Kinh tế tỉnh Bắc Ninh đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Từ một tỉnh chỉ chủ yếu tập trung phát triển công nghiệp. Nay nền tảng được xem là xương sống kinh tế Bắc Ninh đang có dấu hiệu Chững lại.

Vậy làm sao để tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ổn định? Để làm được điều này Bắc Ninh hiện đang cố gắp thực hiện sự thay đổi về cấu trúc kinh tế. Những biến chuyển này đang được tỉnh hiện thực hóa bằng những mục tiêu cụ thể như phát triển đô thị thông minh, phát triển hạ tầng dịch vụ.

Thị trường Bất Động Sản Bắc Ninh Ra Sao khi Kinh tế tỉnh trong giai đoạn Thay đổi
Thị trường Bất Động Sản Bắc Ninh Ra Sao khi Kinh tế tỉnh trong giai đoạn Thay đổi

Những nằm tới khả năng Công nghiệp vẫn là xương sống kinh tế tỉnh Bắc Ninh nhưng sẽ chiếm tỷ trọng giảm dần do tỉnh sẽ chuyển đổi dần sang dịch vụ và công nghệ cao, kinh tế doanh nghiệp địa phương sẽ dần giữ vai trò quan trọng hơn, Vì sao tôi lại nói như vậy?

Mục tiêu lên TP trực thuộc TW năm 2022: Chính là việc thực hiện hóa công cuộc đô thị và kinh tế chuyển dịch dần sang các ngành dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng cao dần trong cơ cấu kinh tế tỉnh.

Xây dựng hệ thống thành thông minh + Lắp đặt wifi miễn phí ở nơi công cộng: Việc này thực hiện hóa thu hút lao động công nghệ cao. các kỹ sư, chuyên gia có thể làm việc ở mọi nơi từ văn phòng cho đến nơi công cộng.

Năm 2019 Bắc Ninh chi 300 tỷ đồng cho nông nghiệp cho thấy Tỉnh đang đẩy mạnh kinh tế nội tỉnh ngay cả kinh tế nhỏ lẻ và hộ gia đình

Từ những mục tiêu cũng như những bước đi cụ thể liệu tỉnh Bắc Ninh có hiện thực hóa tham vọng của mình giúp kinh tế tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao sau khi xương sông kinh tế là các khu công nghiệp đang có dấu hiện chững lại và bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các tỉnh xung quanh.

Vậy tuy giá bất động sả Bắc Ninh đã cao nhưng với việc chuyển mình này liệu thị trường bất động sản có tiếp tục cú những bước phát triển đột phá trong những năm tới.

cộng tác viên bất động sản bắc ninh