Khung Giá Đất tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 2020 đến 2025

Khung Giá Đất tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 2020 đến 2025

Theo quy định của Pháp Luật cứ 5 năm một lần, khung giá đất sẽ được điều chỉnh một lần và đợt này sẽ bắt đầu từ năm 2020 đến hết 2025. Bắc Ninh cũng không phải là một ngoại lệ.

Mới đây tỉnh Bắc Ninh chính thức công bố Khung Giá Đất Bắc Ninh giai đoạn 2020 đến 2025, đây là cơ sở để tinh phí mua bán nhà đất cũng như đền bù giải phóng mặt bàng. Cụ thể khung giá đất tỉnh Bắc Ninh như sau:


Khung Giá Đất tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 2020 đến 2025
Khung Giá Đất tỉnh Bắc Ninh Từ Năm 2020 đến 2025

cộng tác viên bất động sản bắc ninh