Tiêu Chí Lựa Chọn Đối Tượng Được Mua Nhà ở Thuộc Thiết chế của Công đoàn tại các Khu công Nghiệp

Tiêu Chí Lựa Chọn Đối Tượng Được Mua Nhà ở Thuộc Thiết chế của Công đoàn tại các Khu công Nghiệp

Tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản Lấy ý kiến lần 2 về dự thảo tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua nhà ở thuộc thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với một số nội dung tóm tắt như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê mua và thuê nhà ở thuộc thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp và các dự án nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định pháp luật.
Các hành vi gian dối, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về lựa chọn đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiêu Chí Lựa Chọn Đối Tượng Được Mua Nhà ở Thuộc Thiết chế của Công đoàn tại các Khu công Nghiệp
Tiêu Chí Lựa Chọn Đối Tượng Được Mua Nhà ở Thuộc Thiết chế của Công đoàn tại các Khu công Nghiệp

Tiêu chí lựa chọn đối tượng

Việc lựa chọn đối tượng được chấm điểm theo tiêu chí với thang điểm tối đa là 100 điểm, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trong đó:


 1. Tiêu chí có khó khăn về nhà ở, tiêu chí về đối tượng, tiêu chí ưu tiên khác: Tối đa 90 điểm, chấm theo các tiêu chí 1, 2, 3 được quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
 2. Tiêu chí ưu tiên do UBND tỉnh quy định: Tối đa 10 điểm, được chấm như sau:

a) Các đối tượng được chấm 10 điểm:

 • Là công nhân có tay nghề bậc cao (từ bậc 6 trở lên) của ngành được cấp có thẩm quyền công nhận; là cán bộ chuyên môn có trình độ cao (là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, hoặc có trình độ chuyên môn từ Thạc sỹ trở lên) thuộc hệ thống đào tạo được Nhà nước công nhận.
 • Được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Đã từng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trở lên; được khen thưởng từ mức Bằng khen trở lên theo Luật Thi đua khen thưởng và các hình thức vinh danh, khen thưởng tương đương theo quy định;
 • Là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 • Hộ gia đình có từ 02 đoàn viên Công đoàn hoặc công nhân trở lên;
 • Là đoàn viên Công đoàn từ trên 5 năm;
 • Là nữ giới nuôi con nhỏ (con nhỏ dưới 18 tuổi) đơn thân.

b) Các đối tượng được chấm 5 điểm:

 • Là nữ giới.
 • Là đoàn viên Công đoàn từ trên 3 năm đến 5 năm;

Mình hi vọng những thông tin trên sẽ phần nào giúp các bạn trong nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản phần nào hiểu thêm về pháp lý bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh. Còn dưới đây là nội dung chi tiết văn bản

cộng tác viên bất động sản bắc ninh