Chính Sách Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chính sách sử dụng thông tin cá nhân có được từ quảng cáo đăng ký nhận số điện thoại. Chúng tôi cam kết những nội dung như sau:

  • Không cung cấp thông tin các nhân cho bên thứ ba.
  • Không để lộ thông tin khách hàng cho bên khác.
  • Chỉ cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng, không spam hoặc tele sale bán hàng.
Mọi hoạt động sai trái liên quan đến việc sử dụng dữ liệu này chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

cộng tác viên bất động sản bắc ninh