đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng khu nhà ở Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong

đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng khu nhà ở Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong

Theo văn bản số 287/QĐ-UBND được ký ngày 10/07/ 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong
1. Diện tích, vị trí khu đất đấu giá

- Tổng diện tích khu đất 108.308,9m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 57.730,1m2) theo Quyết định giao đất số 284/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh, gồm: 

  •  Đất ở (548 lô):  57.730,1m2;
  • Đất cây xanh: 17.866,0m2;
  • Đất bãi đỗ xe: 2.6773m2;
  • Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: 30.035,5m2.

- Vị trí khu đất đấu giá theo Bảng giá đất: Ven đường TL286 đoạn thuộc địa phận xã Đông Phong đến nút giao QL18 với TL286 và vị trí 2, khu vực 1, đất ở nông thôn xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng của khu đất

- Mục đích, hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong.

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá toàn bộ khu đất là 50 (Năm mươi) năm kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.


Anh/ Vui có nhu cầu Hợp Tác Chia Sẻ Thông Tin Bất Động Sản Bắc Ninh xin vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin mình sẽ liên hệ ngay sau khi nhận được yêu cầu.

cộng tác viên bất động sản bắc ninh