Giao Đất Xây Dựng Hạ Tầng Khu Dân Cư Dịch Vụ Khu Sơn Nam (Khu Số 2)

Giao Đất Xây Dựng Hạ Tầng Khu Dân Cư Dịch Vụ Khu Sơn Nam (Khu Số 2)

Theo văn bản số 363/QĐ-UBND Bắc Ninh ký ngày 13/ 08/ 2020 về việc giao đất cho UBND phường Nam Sơn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở dân cư dịch vụ khu Sơn Nam (khu số 2), phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh

Giao Đất Xây Dựng Hạ Tầng Khu Dân Cư Dịch Vụ Khu Sơn Nam (Khu Số 2)
Giao Đất Xây Dựng Hạ Tầng Khu Dân Cư Dịch Vụ Khu Sơn Nam (Khu Số 2)

Cụ thể nội dung như sau:

Giao 40.752,7m2 đất (đã thực hiện xong bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: 38.225,3m2 đất trồng lúa; 44,3m2 đất trồng cây hàng năm khác; 93,0m2 đất mặt nước chuyên dùng; 2.321,4m2 đất giao thông; 68,7m2 đất thuỷ lợi theo các Quyết định thu hồi đất ngày 23/4/2019 của UBND thành phố Bắc Ninh) cho UBND phường Nam Sơn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở dân cư dịch vụ khu Sơn Nam (khu số 2), phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh theo dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 và số 1042/QĐ-UBND ngày 16/9/2015, trong đó:

  • Đất ở (183 lô): 18.107,1m2.                           
  • Đất công cộng : 2.279,1m2.
  • Đất cây xanh : 1.785,3m2.
  • Đất hạ tầng rãnh thoát nước : 1.111,4m2.
  • Đất hạ tầng giao thông  : 17.469,8m2.

Anh/ chị có nhu cầu quan tâm hay cộng tác thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng liên hệ hoặc truy cập https://ctv.vietface.com.vn/

Chi tiết văn bản: https://drive.google.com/file/d/1FJnVa_ywYMilF6GNFDLlXbszFSSrl1dj/view

cộng tác viên bất động sản bắc ninh