Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Gia Bình II

Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Gia Bình II

Theo văn bản số 353/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bắc Ninh được ký ngày 10/08/2020 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Gia Bình II, thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí, ranh giới lập quy hoạch Khu Công nghiệp Gia Bình II:

Khu Công nghiệp Gia Bình II nằm trên địa bàn các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo và Vạn Ninh, có ranh giới phía Đông Bắc giáp đường QL.17, phía Tây Bắc giáp xã Thái Bảo, đường tỉnh ĐT.282, phía Tây Nam giáp xã Nhân Thắng và xã Bình Dương.

Quy mô quy hoạch Khu Công nghiệp Gia Bình 2:

 Khoảng 261,84 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp khoảng 250 ha.
Cụ thể hóa nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt


Thông số Khu Công Nghiệp Gia Bình 2, tỉnh Bắc Ninh
Thông số Khu Công Nghiệp Gia Bình 2, tỉnh Bắc Ninh

Chi tiết văn bản quy hoạch khu công nghiệp Gia Bình 2: https://drive.google.com/file/d/1MgjOoc9ZtgQ0yreQxs15sUUjJwqQ4alo/view

Anh/ Chị có nhu cầu tìm hiểu hoặc hợp tác kinh doanh bất động sản xin vui lòng liên hệ hoặc truy cập nhóm: https://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh