Phê Duyệt Quy Hoạch 1/500 Cảng Tân Cảng Quế Võ

Phê Duyệt Quy Hoạch 1/500 Cảng Tân Cảng Quế Võ

Theo văn bản số 420/QĐ-UBND Bắc Ninh được ký ngày 9/9/2020 về việc phê duyệt Quy Hoạch 1/500 Dự án xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ. Với một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Phạm vi, ranh giới, quy mô quy hoạch Tân Cảng Quế Võ:

  • Vị trí khu vực lập QHCT dự án đầu tư xây dựng cảng Tân Cảng Quế Võ thuộc xã Châu Phong và xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Giữa đường 18 và sông Đuống)
  • Ranh giới quy hoạch theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện dự án;
  • Quy mô quy hoạch: Diện tích khu đất quy hoạch khoảng 96.440m2; năng lực thông qua khoảng 240.000 TEU/năm. 

2. Mục tiêu, tính chất quy hoạch Cảng Tân Cảng Quế Võ:

  • Cảng Tân cảng Quế Võ là cảng cạn (ICD) đảm bảo chức năng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ;
  • Phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh và đáp ứng nhu cầu phát triển về dịch vụ logictics, bốc xếp, vận chuyển, xuất nhập hàng hóa, ...

3. Phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Khu đất được quy hoạch, bố trí các khu chức năng chính sau: Khu cầu cảng bốc xếp hàng hóa; Khu kho hàng, bãi hàng; Khu hành chính, dịch vụ; Khu đầu mối kỹ thuật; Khu vực cây xanh. Các khu vực chức năng này được kết nối với nhau bằng hệ thống đường giao thông nội bộ, đường vận tải hàng hóa chuyên dụng trong cảng và đường đối ngoại ra vào cảng.

Vị trí lập dự án Tân Cảng Quế Võ
Vị trí lập dự án Tân Cảng Quế Võ

Chi tiết văn bản: https://drive.google.com/file/d/1Bdwmp13stcS8O1KfSux7Jxl_uSbh9AyW/view

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh