Bắc Ninh Làm Đường ĐT295C Từ Đẩu Hàn đến đường Âu Cơ

Bắc Ninh Làm Đường ĐT295C Từ Đẩu Hàn đến đường Âu Cơ

Theo văn bản số 3153/UBND-XDCB Bắc Ninh, được ký ngày 8/9/2020 về việc xem xét giao lập chủ trương đầu tư đường ĐT.295C đoạn từ đê Đẩu Hàn, phường Hòa Long đến đường Âu Cơ), thành phố Bắc Ninh

Cụ thể nội dung văn bản làm đường từ ĐT295C Từ Đẩu Hàn đến đường Âu Cơ như sau:

      Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại Công văn số 2316/UBND-BDA ngày 18/8/2020 về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường ĐT.295C (đoạn từ đê Đẩu Hàn, phường Hòa Long đến đường Âu Cơ), thành phố Bắc Ninh,

      Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

      Giao Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị,       địa phương liên quan xem xét đề nghị tại Công văn trên (sao gửi kèm). Trên cơ sở sự cần thiết đầu tư, đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của tỉnh, thành phố, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Vị trí đoạn đường ĐT295C Từ Đẩu Hàn đến đường Âu Cơ
Vị trí đoạn đường ĐT295C Từ Đẩu Hàn đến đường Âu CơVị trí ước lượng trên bản đồ đường ĐT295C
Vị trí ước lượng trên bản đồ đường ĐT295C


Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh