Bắc Ninh làm đường Nội Thị Từ Quế Tân đi Nhân Hòa, Quế Võ

Bắc Ninh làm đường Nội Thị Từ Quế Tân đi Nhân Hòa, Quế Võ

Theo văn bản số 1225/QĐ-UBND Bắc Ninh, được ký ngày 03/09/2020 về việc phê duyệt tuyến đường nội thị huyện Quế Võ đoạn từ Quế Tân đi Nhân Hòa ( tuyến 1 và tuyến 2). Dự kiến dự án sẽ thực hiện từ 2020 đến 2024. Đây là tuyến đường trọng điểm nâng tầm Bất Động Sản Quế Võ.

Bắc Ninh làm đường Nội Thị Từ Quế Tân đi Nhân Hòa, Quế Võ
Bắc Ninh làm đường Nội Thị Từ Quế Tân đi Nhân Hòa, Quế Võ

Thôn Tin Phê duyệt Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Quế Tân đi xã Nhân Hòa) – Tuyến 1 và Tuyến 2 với các nội dung chủ yếu như sau:

  1. Tên dự án: Đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Quế Tân đi xã Nhân Hòa) – Tuyến 1 và Tuyến 2.
  2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Quế Võ.
  3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm B, đường đô thị, cấp II.
  4. Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
  5. Tổng mức đầu tư: 101.438.093.000 đồng 
  6. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2020-2024

Thông tin chi tiết văn bản tại: https://drive.google.com/file/d/1SXtDEA6xsFKKpXJqCSgjwTAEtXWVrMYl/view

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninh: https://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh