Phê Duyệt Khu Nhà Ở Thôn Chè, Liên Bão, Tiên Du

Phê Duyệt Khu Nhà Ở Thôn Chè, Liên Bão, Tiên Du

Theo văn bản số 1287/QĐ-UBND Bắc Ninh, được ký ngày 15/9/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du với quy mô 3.7 heacta.

Quy hoạch thôn Chè, Liên Bão, Tiên Du
Quy hoạch thôn Chè, Liên Bão, Tiên Du

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Chè xã Liên Bão, huyện Tiên Du, với nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Chè, xã Liên Bão, huyện   Tiên Du.
 • Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; loại công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở; công trình cấp III.
 • Địa điểm xây dựng: Thôn Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du. Diện tích sử dụng đất khoảng 37.393,6m2.
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại và xây dựng 3T Việt Nam.
 • Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh
 • Tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật: 30.276.961.000 đồng 
 • Thời gian thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật: 2020 - 2021. 

Quy mô dự án Nhà Ở thôn Chè- Liên Bão Như sau:
 • Tổng diện tích: 3,7 hecta.
 • Đât ở: 1,4 hecta với  168 lô.
 • Đất chợ 1.894,8m2; 
 • Đất bãi đỗ xe 484,4m2; 
 • Đất cây xanh, mặt nước 4.656,2m2; 
 • Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 15.612,8m2. 

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Nhà Đất Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh