Bắc Ninh Làm Đường TL277 Qua KĐT Kim Đô Yên Phong

Bắc Ninh Làm Đường TL277 Qua KĐT Kim Đô Yên Phong

Theo văn bản số 1306/QĐ-UBND dược ký ngày 18/9/2020 về việc Phê Duyệt Dự án Đầu Tư Xây Dựng đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (Giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí làm đường TL277 qua KĐT Kim Đô (dự đoán)
Vị trí làm đường TL277 qua KĐT Kim Đô (dự đoán)

Phê duyệt Dự án ĐTXD đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (Giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Tên dự án: Đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (Giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh.
  • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Yên Phong.
  • Nhóm, loại, cấp công trình: Nhóm B, đường giao thông đô thị, cấp III.
  • Tổng chiều dài tuyến khoảng 800m
  • Tổng mức đầu tư: 91.362.670.000 đồng
  • Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2020-2024

Quy hoạch khu Yên Phong
Quy hoạch khu Yên Phong

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Nhà Đất Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh