Bắc Ninh Làm Đường Từ TL286 (QL18) đi Khúc Xuyên

Bắc Ninh Làm Đường Từ TL286 (QL18) đi Khúc Xuyên

Theo văn bản số: 1240/QĐ-UBND Bắc Ninh, được ký ngày 07/09/2020 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án đường từ TL.286 đi phường Khúc, TP Bắc Ninh. Dự kiến sẽ được khởi công từ năm 2020 đến năm 2022.

Bắc Ninh Làm Đường Từ TL286 (QL18) đi Khúc Xuyên
Bắc Ninh Làm Đường Từ TL286 (QL18) đi Khúc Xuyên


Cụ thể thông tin dự án như sau:

  1. Tên dự án: Đường từ TL.286 đi phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh.
  2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Xây dựng thành phố Bắc Ninh.
  3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, đường đô thị, cấp II.
  4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  5. Tổng mức đầu tư: 59.531.005.000 đồng 
  6. Thời gian thực hiện dự án:  Năm 2020-2022


Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninh: https://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh