Phê Duyệt Dự Án Nhà Ở Mão Điền- Thuận Thành

Phê Duyệt Dự Án Nhà Ở Mão Điền- Thuận Thành

Theo văn bản số 1290/QĐ-UBND Bắc Ninh được ký ngày 16/ 09/ 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Dự án được triển khai trên 02 khu đất có tổng diện tích 5 hecta (khu số 1 diện tích 25.248,5m2, khu số 2 diện tích 24.787,8m2).

Quy hoạch khu Mão Điền- Thuận Thành
Quy hoạch khu Mão Điền- Thuận Thành

Dưới đây là một số thông tin khu Nhà Ở Mão Điền- Thuận Thành:

  • Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.
  • Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; loại công trình khu nhà ở; công trình cấp III.
  • Địa điểm xây dựng: Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Diện tích sử dụng đất khoảng 50.036,3 m2.
  • Chủ đầu tư: Công ty Khởi Nguyên (TNHH).
  • Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư phát triển Hưng Thịnh và Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông.
  • Tổng mức đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật: 40.494.302.000 đồng 
  • Thời gian thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật: 2020 - 2022 

Vị trí Dự án nhà ở Mão Điền- Thuận Thành (Dự đoán). Ý kiến khác xin vui lòng liên hệ
Vị trí Dự án nhà ở Mão Điền- Thuận Thành (Dự đoán). Ý kiến khác xin vui lòng liên hệ


Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh