Bắc Ninh phê duyệt Đầu Tư dự án Nhà Ở xã Nhân Thắng

Bắc Ninh phê duyệt Đầu Tư dự án Nhà Ở xã Nhân Thắng

Theo văn bản số :  1267/QĐ-UBND Bắc Ninh ký ngày 10/09/2020 về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có Vị trí 2, 3 Quốc Lộ 17 đoạn từ Cống Khoai đến đường vào thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.

 Dự án Nhà Ở Xã Nhân Thắng có tổng diện tích khu đất đấu giá 19.659,1m2 (trong đó diện tích đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất là 7.862,2m2) gồm:

 • Đất ở (75lô) 7.862,2m2;
 • Đất thương mại dịch vụ 1.124,3m2;
 • Đất nhà văn hóa, thể thao 1.101,0m2;
 • Đất cây xanh 1.744,9m2;
 • Đất hạ tầng kỹ thuật 1.073,9m2;
 • Đất giao thông 6.752,8m2.

Vị trí dự án Nhà Ở Xã Nhân Thắng (Dự đoán)
Vị trí dự án Nhà Ở Xã Nhân Thắng (Dự đoán)

Dưới đây là một số thông tin phê duyệt. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, với nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên dự án: Khu nhà ở xã Nhân Thắng, thị trấn Gia Bình.
 • Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; loại công trình khu nhà ở; công trình cấp III.
 • Địa điểm xây dựng: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình.
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển nông thôn Trần Gia.
 • Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện quản lý dự án theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh.

Chi tiết nội dung văn bản tại: https://drive.google.com/file/d/16-vq5WtOmzRVi5J1hS-s3Ej54x4FrX0q/view

Anh/ Chị quan tâm giao lưu thị trường bất động sản Bắc Ninh xin vui lòng tham gia nhóm Cộng Tác Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Bắc Ninhhttps://www.facebook.com/groups/congtacvienbatdongsanbacninh/

cộng tác viên bất động sản bắc ninh